Hangaku

Akademia Sztuk Walki

Kobudo

Kobudo oznacza „starą sztukę wojenną”  nazwa ta określa system walki w, którym jako broni do samoobrony używa się zaadaptowanych prostych narzędzi rolniczych. Kobudo zwane dawniej Kobu-jutsu posiada około 21 różnych rodzajów broni z których każda stanowi odrębną dyscyplinę. Do najlepiej poznanych form Kobudo należą: Bo-jutsu, Sai-jutsu, Tunkua-jutsu, Kama-iutsu oraz Nunchaku-jutsu.

Historia i rodowód Kobudo są trudne do odtworzenia gdyż oparty jedynie na ustnym przekazie, co sprawia, że wiele faktów jest niejasnych. Są jednak dowody na to, że tzw. Rokushaku bo-jutsu było praktykowane już w latach 1100-1300. Praktykujący Kobudo nie zrzeszali się w formalnych organizacjach i nie stosowali ujednoliconych metod treningowych. Początkowo Kobudo zajmowali się ludzie, którzy organizując się w małe grupy chronili zajętych uprawą roli chłopów. Dopiero później gdy Kobudo funkcjonowało jako uznany system walki ci, którzy pragnęli go studiować poszukiwali znanych nauczycieli i ubiegali się o możliwość studiowania pod ich okiem. Jednym z mistrzów, który odegrał ważną rolę w kształtowaniu Kobudo był Shinko Matayoshi.

Previous Post

© 2020 Hangaku

Theme by Anders Norén